Seminar kamišibaj gledališča Ljubljana 2023


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Hiša otrok in umetnosti prirejata KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČE.

Kamišibaj, na videz enostavna forma v malem okvirčku in ob njem, je specifična umetnost, ki vsebuje različne umetniške zvrsti: literarno, likovno, gledališko, filmsko … Blizu je tudi risanemu filmu in stripu. Vse to kamišibaj vsebuje, a ni nič od tega.

Seminar Kamišibaj gledališča ponudi udeležencem osnovna znanja, na osnovi katerih bodo lahko razvijali lasten pristop k tej umetnostni obliki kot ustvarjalci, ali pa jih bodo uporabljali pri svojem pedagoškem delu. Seminar je kombinacija teorije in prakse. Vsebuje predavanja, demonstracijske predstave, prikaz različnih tipov kamišibaja in praktično delo udeležencev, v katerem ti v ustvarjalnem procesu spoznajo vse faze nastajanja in pridejo do izvedbe lastne kamišibaj predstave. Seminar se zaključi s produkcijo novonastalih kamišibajev, ki jih odigrajo seminaristi, temu pa sledi celovita analiza njihovih predstav. V seminarju pridobljeno znanje in nastali lastni izdelki udeležencev predstavljajo po eni strani začetek njihovega kamišibaj repertoarja, obenem pa tisto znanje, s katerim bodo lahko začeli samostojno ustvarjati kamišibaj ali ga uporabiti pri svojem delu.

Seminar smo razdelili na štiri srečanja po 4 šolske ure z naslednjimi temami:

PROGRAM:

torek, 18. april 2023, od 16.30 do 19.45
1. srečanje: Kamišibaj, pripovedovanje ob slikah

(vodi Gledališče Zapik)

– predstavitev umetnosti kamišibaja, njen  zgodovinski okvir in pojavne oblike danes  

– kamišibaj kot specifična umetniška oblika

– kamišibaj kot sinergija različnih umetnosti

– vsebinske in tehnološke posebnosti kamišibaja

– pedagoška, umetniška in terapevtska vrednost kamišibaja

torek, 25. april 2023, od 16.30 do 19.45
2. srečanje: Ustvarimo svoj kamišibaj (vodi Gledališče Zapik)

(delo bo preplet individualnega dela, praktičnega dela in predavanj)

– izbor zgodbe in njena analiza

– oblikovanje koncepta

– mehanika kamišibaja

– scenosled in likovna interpretacija

– priprava lastnega kamišibaja

– nadaljevanje dela na samostojnih projektih udeležencev

torek, 16.maj 2023, od 16.30 do 19.45
3 srečanje: Narisati kamišibaj (vodi: Atelje Slikovedke)

– tehnika likovne intrepretacije

– ustvarjanje prostora zgodbe in glavnih likov

– slika in njeno zaporedje: soodnosi posameznih slik v zaporedju

– ustvarjanje celote:  animacija zgodbe v sliki (dinamika in ritem)

– stil, žanr, likovna tehnikao

– individualno mentorsko delo z udeleženci

– odgovori na zastavljena vprašanja

sobota 27. maj 2023, od 15. do 18. ure
v okviru festivala Zmaj Kamišbaj
4.srečanje: Predstava v kamišibaj gledališču

– priprava na nastop

– pripovedovanje in prikazovanje kot enoten »paket«

– interpretacija pripovedi (jezikovna priprava besedila, smiselni poudarki, interpretacija)

– odnos besednega in slikovnega dela

– zgodba v okvirju in izven njega

– praktični napotki za nastop

– dramaturgija predstavitve

– produkcija z analizo: nastop udeležencev z lastnimi kamišibaj predstavami in njihova analiza

Seminarska produkcija z analizo: nastop udeležencev z lastnimi kamišibaj predstavami in njihova analiza(Gledališče Zapik in Atelje Slikovedke)

Cilji:

– poznavanje tehnologije in izvedba kamišibaj predstave

– možnost uporabe kamišibaja v različnih kontekstih (umetniški, pedagoški, terapevski)

– vsak seminarist  pripravi svojo kamišibaj predstavo

Trajanje:

(4 x 4 šolske ure) – 16 šolskih ur

Srečanja potekajo v Hiši Otrok in umetnosti, Komenskega 9, Ljubljana / 3 srečanja  ob torkih od 16.30 do 19.45 ( s pavzo 15 minut),  zaključna produkcija v soboto  med 15. in 18. uro

Udeleženci bodo na koncu seminarja prijeli potrdilo o opravljenem strokovnem izobraževanju. V skladu s 16. oz. 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se izobraževanje vrednoti z 1,5 točke.

Seminar izvajajo:

Gledališče Zapik:

– Mag. Igor Cvetko, začetnik kamišibaja v Sloveniji, njegov raziskovalec, likovnik in izvajalec.

– Jelena  Sitar Cvetko, univ. dipl. dramaturginja, režiserka, pedagoginja (UP PEF), pa tudi  raziskovalka in izvajalka kamišibaj gledališča.

Atelje Slikovedke:

– Jerca Cvetko, profesorica razrednega pouka, zaposlena v DICu.  Avtorica in izvajalka številnih kamišibaj  predstav.  Kamišibaj je njena osrednja umetniška dejavnost.

CENA DELAVNICE:

130,00 EUR (z že vštetim DDV) za celotno delavnico.

PRIJAVA:

Izpolnite elektronsko prijavo: PRIJAVA TUKAJ