Poročilo občnega zbora Društva Kamišibaj Slovenija


Kratek povzetek zapisnika:

Občni zbor je potekal v soboto, 17. novembra 2018, ob 18. uri v Hiši otrok in umetnosti, Ljubljana, Komenskega ulica 9.

Prisotnih 21 članov društva od skupaj 30 s plačano članarino, oz 34 članov društva:
Igor Cvetko, Jerca Cvetko, Metka Damjan, Jure Engelsberger, Rok Glavan ,Tatjana Grabrijan, Fulvia
Grbac ,Tina Grošelj ,Špela Hren Juhart, Silva Karim, Simona Kavčič, Breda Kočevar, Darko Kočevar
Vanja Kretič , Vesna Marion, Vlasta Markočič, Boštjan Oder, Tina Oman, Jelena Sitar Cvetko, Anže
Virant, Jadranka Završnik

Dnevni red:
1. Poročilo o dosedanjem delu društva in o dokončanih projektih
2. Finančno poročilo o delovanju društva
3. Nadomestne volitve predsednika / predsednice društva
4. Razno

Dnevni red je bil sprejet.

Ad1 Predsednik poroča o delu društva, upošteval je pripombe, ki jih je prejel že pred sejo. Drugih pripomb ni bilo. Poroča o najpomembnejših projektih: Simpoziju kamišibaja v sodelovanju s SLOGI-jem, Zaigraj kamišibaj! vseslovenskem dnevu kamišibaja, Slovenskem festivalu kamišibaj gledališča v Štanjelu, Izobraževalnem taboru v Bistrici pri Črnomlju in mnogih manjših dogodkih, ki jih je društvo podprlo.

Ad2
Finančno poročilo je bilo sprejeto soglasno.

Ad3
Dosedanji odličen predsednik društva Rok Glavan zaradi osebnih razlogov odstopa. Člani društva soglasno ugotavljajo, da bi mandat predsednika skrajšali na dve leti. Mandat predsednika društva se skrajša na dve leti, mandati članov UO društva ostaja štiri
leta.

Po nekaj predlogih in bogati razpravi glasujemo o tem, da predsednik društva postane Boštjan Oder. Boštjan Oder je soglasno izvoljen za predsednika Društva Kamišibaj Slovenije. Dvoletni mandat nastopi 1. januarja 2019.

Ad4
-Anže Virant opozori na dosledno informiranje o vseh dogodki preko info naslova društva.
-Do konca novembra lokalni organizatorji sporočijo točne datume lokalnih festivalov. Kamišibaj Slovenije je soorganizator, zato naj se objavlja logotip društva.
-Pri lokalnih festivalih naj se objavljajo imena nastopajočih, saj je le taka navedba lahko referenca za nastopajoče.
-7. december bo Svetovni dan igranja kamišibaja, člani so pozvani k akciji, kot je bila majska; Slovenska, vse aktivnosti naj sporočijo na društvo.
-Jelena Sitar Cvetko in Igor Cvetko pripravljata knjigo Umetnost kamišibaja, ki bo konec leta izšla pri Založbi Aristej.
-Regionalni selektoriji za prihodnji Slovenski festival kmišibaja v Štanjelu ostajajo.
-Okviren plan za prihodnje festivale je: 2020 in 2021 Velenje, 2022 in 2023 Črnomelj, 2024 in 2025 Logatec.