Izšel je priročnik Kamišibaj v šoli in doma


Avtorici, osnovnošolski učiteljici Simona Nagode in Tatjana Rupnik Hladnik, sta knjigo zasnovali kot priročnik, v katerem se posvečata tehniki izdelave kamišibaja in predstavljata bogato bero izkušenj iz šolskega in domačega okolja.

Po kratki predstavitvi zgodovine kamišibaja se posvetita poteku nastajanja kamišibaja – od izbire in razčlembe besedila do likovnega ustvarjanja in nastopa pred občinstvom. Zanima ju tudi vloga učitelja, učenca in poslušalca. Učitelju odgovorita na nekatere morebitne dileme pri odločitvi za kamišibaj. Nato pozornost usmerita na učence, pri katerih se mora mentor še posebej skrbno posvetiti njihovim posebnostim: govorita o učencih tujcih, o nadarjenih učencih in drugih, ki imajo posebne potrebe. Predstavita tudi kamišibaj kot didaktični
pripomoček.

Z bralcem delita izkušnje iz kamišibajskih družin in s kulturnih dogodkov. Svoje raziskovanje končata v šoli: z učnimi pripravami osnovnošolskih učiteljic, ki so v svoje delo vključile kamišibaj.

Priročnik naj služi kot pobuda za nove ideje in nove poti. Postanite pravi kamišibajkarji in mentorji kamišibaja. Vabljeni k nakupu!

Obiščite stran: https://povezideje.wordpress.com ali pišite na: povezi.ideje@gmail.com.