Strokovni tabor Kamišibaj gledališča


Društvo Zlata Skledica in Društvo Kamišibaj Slovenije:
Strokovni tabor Kamišibaj gledališča
Bistrica pri Črnomlju, 23. – 25. 6. 2018

Kotizacija: 15€ na udeleženca. Prijava in dodatne informacije na rok@glavan.si. Prijave sprejemamo do 15. junija.

Kamišibaj kot umetniška forma: Besede ob slikah
„Kamišibaj kot del oralne tradicije kamišibajkarja približuje vlogi in funkciji pripovedovalca.
Glede na to, da je kamišibaj pripovedovanje zgodb ob slikah v malem lesenem odru, pa
kamišibajkar z besedami ne slika zgodbe, tako kot to počne pripovedovalec, ampak jo
besedno oblikuje skupaj z njimi.“
Program:
sobota, 23. 6. 2018
15.00 -16.00 Registracija udeležencev
16.30 Otvoritev
Strokovna predavanja
• Razvoj kamišibaja kot umetniške forme na Japonskem in zrcaljenje le tega v
sodobnem kamišibaju –
izr. prof. Jelena Sitar Cvetko, PEF, Univerza na Primorskem
• Sliko-zgodbe kamišibaja- pripoved, ki u-gleda in podoba, ki u-sliši – soigra čutnih
predstav na odru domišljije –
mag. Igor Likar, RTV SLO in Društvo slovenskih pisateljev
• Antropološki vidik razvoja slovenskega kamišibaja
mag. Igor Cvetko, Gledališče Zapik, ambasador KUV Evropskega leta kulturne dediščine
20.00 Taborni ogenj in Popotovanja po svetu s kamišibajem
(Mehika, Poti po Balkanu, Francija, Etiopija, Italija, Avstrija)
nedelja, 24. 6. 2018
Osrednja tema strokovnega tabora:
• Govorna priprava kamišibaj nastopa.
red. prof. Tomaž Gubenšek, AGRFT, Univerza v Ljubljani
predvidena sta dopoldanski in popoldanski termin
Govorni nastop ob kamišibaju je posebna veščina. Kako pripraviti jezikovno neoporečno
besedilo, kako iz besedila izluščiti prave pomene, kako zgodbo stilsko oblikovati, kako biti

avtentičen pripovedovalec? To so izhodišča našega potovanja v svet pripovedovanja ob
kamišibaju.
Ob tem se bomo pogovorili o drugih pomembnih elementih govornega nastopa, kot je
prezenca nastopajočega in komunikacija z občinstvom … Zanimiva bo tudi tema o negi in
razvoju lastnih govornih veščin.
20.00 Večerni kamišibaj nastop udeležencev tabora za javnost
Ponedeljek, 25. 6. 2018
Strokovni predavanji
• Kamišibaj in stara otroška knjiga
Rok Glavan, antikvar in predsednik društva Kamišibaj Slovenije
• Kamišibaj in ranljive skupine: Kamišibaj in uporabniki droge, kamišibaj v zaporih in
kamišibaj z osebani z intelektualnimi primanjkljaji
Jerca Cvetko, profesorica in performerka in Jure Engelsberger, akad. Ilustrator in oblikovalec
vizualnih sporočil, Atelje Slikovedke
Poročilo predsednika o dejavnostih Društva v letu 2018 in informacije o nacionalnem
festivalu (Štanjel 2018)

Besedilo in strokovni del programa oblikovala Jelena Sitar