Izobraževanja


SEMINAR KAMISIBAJ GLEDALIŠČA 2019

mentorji: mag. Igor Cvetko, doc. Jelena Sitar, Jerca Cvetko, Jure Engelsberger

Ljubljana, april – maj 2019

Kamišibaj, na videz enostavna forma v malem okvirčku in ob njem, je specifična umetnost, ki vsebuje različne umetniške zvrsti: literarno, likovno, gledališko, filmsko … Blizu je tudi risanemu filmu in stripu. Vse to kamišibaj vsebuje, a ni nič od tega.

Delavnica Kamišibaj gledališča ponuja udeležencem osnovna znanja, na osnovi katerih bodo lahko razvijali lasten pristop k tej umetnostni obliki kot ustvarjalci, ali pa jih bodo uporabljali pri svojem pedagoškem delu. Delavnica je kombinacija teorije in prakse. Vsebuje predavanja, demonstracijske predstave, prikaz različnih tipov kamišibaja in praktično delo udeležencev, v katerem ti v ustvarjalnem procesu spoznajo vse faze nastajanja in pridejo do izvedbe lastne kamišibaj predstave. Delavnica se zaključi s produkcijo novonastalih kamišibajev, ki jih odigrajo udeleženci, temu pa sledi celovita analiza njihovih predstav. V delavnici pridobljeno znanje in nastali lastni izdelki udeležencev predstavljajo po eni strani začetek njihovega kamišibaj repertoarja, obenem pa tisto znanje, s katerim bodo lahko začeli samostojno ustvarjati kamišibaj ali ga uporabiti pri svojem delu.

Delavnica bo potekala kot preplet individualnega dela, praktičnega dela in predavanj.

PROGRAM:

sreda, 10. aprila 2019, od 16.30 do 20.30

KAMIŠIBAJ, PRIPOVEDOVANJE OB SLIKAH

predstavitev umetnosti kamišibaja, njen zgodovinski okvir in pojavne oblike danes

kamišibaj kot specifična umetniška oblika

kamišibaj kot sinergija različnih umetnosti

vsebinske in tehnološke posebnosti kamišibaja

pedagoška, umetniška in terapevtska vrednost kamišibaja

sreda, 17. aprila 2019, od 16.30 do 20.30

USTVARIMO SVOJ KAMIŠIBAJ

izbor zgodbe in njena analiza

oblikovanje koncepta

mehanika kamišibaja

scenosled in likovna interpretacija

priprava lastnega kamišibaja

nadaljevanje dela na samostojnih projektih udeležencev

sreda, 24. aprila 2019, od 16.30 do 20.30

NARISATI KAMIŠIBAJ

tehnika likovne intrepretacije

ustvarjanje prostora zgodbe in glavnih likov

slika in njeno zaporedje: soodnosi posameznih slik v zaporedju

ustvarjanje celote: animacija zgodbe v sliki (dinamika in ritem)

stil, žanr, likovna tehnika

Sreda, 8. maja 2019, od 16.30 do 20.30

PREDSTAVA V KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČU

priprava na nastop

pripovedovanje in prikazovanje kot enoten »paket«

interpretacija pripovedi (jezikovna priprava besedila, smiselni poudarki, interpretacija)

odnos besednega in slikovnega dela

zgodba v okvirju in izven njega

praktični napotki za nastop

dramaturgija predstavitve

produkcija z analizo: nastop udeležencev z lastnimi kamišibaj predstavami in njihova analiza

Obseg izobraževanja je 22 ur. Udeleženci bodo na koncu delavnice prijeli potrdilo o opravljenem strokovnem izobraževanju. V skladu s 16. oz. 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se izobraževanje vrednoti z 1 točko.

KDAJ IN KJE?

Delavnica bo potekala 4 srede: 10., 17 in 24. aprila 2019 ter 8. maja 2019 od 16.30 do 20.30 ure, v dvorani Hiše otrok in umetnosti na Komenskega 9 v Ljubljani.

CENA DELAVNICE: 120,00 EUR (z že vštetim DDV) za celotno delavnico.

ROK PRIJAVE: sreda, 3. april 2019 oz. do zapolnitve mest.

E-PRIJAVNICA: https://goo.gl/forms/mRmvxQFZFbHpm7WJ2

V primeru premajhnega števila prijav lahko organizator odpove izvedbo delavnice. Najmanjše število prijav: 10. Po prijavi Vam bomo poslali predračun. Prijava je potrjena po plačanem predračunu.

DODATNE INFORMACIJE: 01 24 10 511, matjaz.smalc@jskd.si.