Izobraževanja


Od 29. marca do 22. aprila 2017

Društvo Zapik in Atelje Slikovedke izvajata različne oblike izobraževanj, seminarjev in delavnic kamišibaja. Mala šola kamišibaj gledališča ponudi udeležencem osnovna znanja, na osnovi katerih bodo lahko razvijali lasten pristop k tej umetnostni obliki kot ustvarjalci, ali pa jih bodo uporabljali pri svojem pedagoškem delu.

Seminar Kamišibaj gledališča ponudi udeležencem osnovna znanja, na osnovi katerih bodo lahko razvijali lasten pristop k tej umetnostni obliki kot ustvarjalci, ali pa jih bodo uporabljali pri svojem pedagoškem delu. Seminar je kombinacija teorije in prakse. Vsebuje predavanja, demonstracijske predstave, prikaz različnih tipov kamišibaja in praktično delo udeležencev, v katerem ti v ustvarjalnem procesu spoznajo vse faze nastajanja in pridejo do izvedbe lastne kamišibaj predstave. Seminar se zaključi s produkcijo novonastalih kamišibajev, ki jih odigrajo seminaristi, temu pa sledi celovita analiza njihovih predstav. V seminarju pridobljeno znanje in nastali lastni izdelki udeležencev predstavljajo po eni strani začetek njihovega kamišibaj repertoarja, obenem pa tisto znanje, s katerim bodo lahko začeli samostojno ustvarjati kamišibaj ali ga uporabiti pri svojem delu.

Seminar smo razdelili na štiri srečanja po 5 šolskih ur z naslednjimi temami:

-Predavanja, demonstracije ter izbor zgodb za avtorske kamišibaje udeležencev
-Delo na lastnih projektih (določitev žanra, analiza zgodbe, izbor ključnih dogodkov …)
-Likovna zasnova predstave, kadriranje, montaža
-Postavitev celovitega modela kamišibaj predstave.
-Izvedba predstave kamišibaj gledališča: interpretacija besedila, menjavanje prizorov /kdaj, kje in kako/, mesto in pomen slike v odru, pomen montaže pri kamišibaju, so-odnosi: izvajalec – risba – gledalec in pojem kyokana.
-Zaključni nastop udeležencev in analiza prezentacij
-Pogled naprej.

Seminar izvajajo člani Gledališča Zapik in Ateljeja Slikovedke: doc. Jelena Sitar, mag. Igor Cvetko in Jerca Cvetko.

Datumi izvedbe:
sreda, 29. marec 2017
sreda, 5.april 2017
sreda, 12. april 2017
sobota, 22. april 2017

Urnik: srede od 16.30 do 20.30 ( 5 šolskih ur)
sobota od 14.00 do 18.00 (zaključni nastop)

Število udeležencev: do 20
Cena celotnega seminarja je 80 € + 9,5% DDV , plačljiva v dveh obrokih
Cena posameznega termina je 20 € + 9,5% DDV.

Seminar poteka v Hiši otrok in umetnosti, Miklošičeva 28, Ljubljana

Udeleženci bodo na koncu seminarja prijeli potrdilo o opravljenem strokovnem izobraževanju. V skladu s 16. oz. 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se izobraževanje vrednoti z 1,5 točke.

Informacije in prijave za delavnice:
Rok za prijave: 22. marec 2017
Najmanjše število prijav: 6. Največje število prijav: 20.
Kontaktni osebi: tel.: 041 663 904 (Irena Rajh Kunaver) ali 01 24 10 511 (Matjaž Šmalc)
e-mail: irena@hisaotrok.si, matjaz.smalc@jskd.si
Prijavite se lahko preko e-prijavnice na spodnji povezavi: PRIJAVNICA

Prijavnice sprejemamo do zaključka posameznega prijavnega roka oz. do zapolnitve prostih mest.
Prijavi obvezno priložite kratek opis vaših dosedanjih gledaliških izkušenj!
Po prejemu prijavnice vam bomo poslali račun in položnico za 1. del seminarja. Prijava je veljavna šele po plačilu kotizacije!